În cadrul programului Phare RO 01 08. 01 şi 01 08. 03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, s-au organizat de către CNDIPT prin UIP stagii de formare a profesorilor şi managerilor la care au participat şi cadre didactice din şcoala noastră, atât în calitate de formatori locali, cât şi în calitate de cursanţi.

La nivelul şcolii s-a procedat la diseminarea materialelor parcurse în cadrul stagiilor de pregătire. O parte dintre cadrele didactice au manifestat interes faţă de informaţiile primite, drept urmare au aplicat la clasă strategii de predare în colaborare cu stilurile individuale de învăţare.

Ca urmare a participării la desfăşurarea stagiilor de formare dispunem de următoarele performanţe ale cadrelor didactice:

•  14 cadre didactice şi didactic auxiliar în calitate de cursanţi: Dir.Moraru Adriana, Dir.adj. Prof.Ing. Neacşu Felicia, Prof.Ing. Bădescu Olimpia, Prof.Ing. Ionescu Elena, , Prof.Ing. Popa Georgeta, Prof.Ing. Grînea Sorela, Prof.Ing. Ene Claudiu, Prof. Ciucă Ruxandra, Prof. Ruscea Mioara, Prof. Ungureanu Adriana, Ms.Instructor Socol Maria, Secretar şef Mircea Sanda, bibliotecar Neacşu Ancuţa şi informatician Lincă Corina

•  2 autori de Curriculum şi Standarde de Pregătire Profesională pe domeniile „Fabricarea produselor din lemn”: Prof.Ing. Neacşu Felicia si „Mecanic”: Prof.Ing. Popa Georgeta

•  4 autori pentru dezvoltare de materiale de învăţare pe domeniul „Fabricarea produselor din lemn” Prof.Ing. Neacşu Felicia şi Prof.Ing. Grînea Sorela, Prof.Ing. Ionescu Elena şi Prof.Ing. Colcea Daniela.

•  1 Expert Local pe domeniul „Fabricarea produselor din lemn”: Prof.Ing. Neacşu Felicia

•  1 Formator Local de profesori: Prof.Ing. Ionescu Elena

În anul 2005 am fost dotaţi prin programul Phare TVET cu echipamente IT si birotică în laboratorul de informatică şi cabinetele cadrelor didactice, cu materiale didactice şi aparatură de laborator. Atelierele şcolii au fost dotate cu maşini, scule şi utilaje de ultimă generaţie pe domeniile Fabricarea produselor din lemn şi Mecanic.

În anul 2005 s-a încheiat reabilitarea clădirii şcoală iar în 2006 s-a încheiat reabilitarea atelierelor şcoala prin: consolidarea pereţilor parterului, înlocuirea tâmplăriei din lemn a ferestrelor cu tâmplărie din termopan, înlocuirea instalaţiei termice, pardoseli.

back