Ego ECO Sum !

              

                                                    

S-a lansat Proiectul eco-turistic-sportiv cuprins

în Calendarul Activităţilor Educative 2013-2014

 

Argument:


Proiectul vizează dezvoltarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul orelor de curs, în domeniile Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, Fabricarea Produselor din Lemn şi Mecanică şi Electronică. Se urmăreşte inducerea, la elevi, a unui comportament ce presupune o bună cunoaştere a mediului şi dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi noi, prin disciplinele de studiu: ecologie, biologie, chimie, fizică şi module de specialitate, precum şi formarea unei atitudini active  privind  protejarea mediului înconjurător.
Continuarea acestui proiect este şi o oportunitate de promovare a noii denumiri şi a ofertei educaţionale a liceului. Pornind de la un set de valori cunoscute pe care ne dorim să le asociem cu altele noi, invităm elevii, părinţii, cadrele didactice şi comunitatea locală să ne cunoască, să devenim parteneri, să împărtăşim experienţe educaţionale comune şi împreună să reuşim să creăm punţi de comunicare solide între suflete şi între generaţii.

Scopul

Formarea şi dezvoltarea la elevi a unui comportament de ocrotire a naturii, în concordanţă cu conceptul de dezvoltare durabilă.

Obiective:

  • Formarea unei atitudini active  faţă de protejarea mediului înconjurător
  • Implicarea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare cât mai variate prin stimularea potenţialului lor creativ
  • Promovarea imaginii liceului
  • Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea individului şi sănătatea mediului
  • Stimularea la elevi a unei atitudini de competitivitate, bazate pe respect, înţelegere şi cooperare
  • Promovarea şi încurajarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi
  • Încurajarea relaţiei şcoală - comunitate

Grup ţintă


- 100 de elevi de la clasele VII-XII din şcolile şi liceele din Argeş, interesate de acest proiect
- 40 Cadre didactice
- 10 Părinţi
- 2 reprezentanţi din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş
- 2 reprezentanţi ai Palatului Copiilor Piteşti
- 1 reprezentant Primăria Municipiului Piteşti
- 1 reprezentant din partea Muzeului Judeţean Argeş

Durată: an şcolar 2013-2014

 

Regulamentul Concursului Județean Interdisciplinar „EGO ECO SUM Ediția a III-a, 2013-2014

Fișa de înscriere la Concursul Județean Interdisciplinar „EGO ECO SUM Ediția a III-a, 2013-2014

Propuneri de subiecte pentru secțiunea Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător” - gimnaziu

Propuneri de subiecte pentru secțiunea Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător” - liceu

Bibliografie pentru secțiunea Concurs de cultură generală „Codul bunelor maniere faţă de mediul înconjurător”

 

 

 

back