PROIECT ERASMUS+

In data de 09 noiembrie 2018 s-a organizat la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești, Conferința de incheiere a proiectului ERASMUS+ , cu titlul „Experiență europeană în formarea elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn, nr. 2017-1-RO01-KA102-036291. Evenimentul a facut parte din planul de diseminare a proiectului, fiind înscris în același timp în cadrul Săptămânii Europene a competențelor profesionale, o inițiativă prin care Comisia Europeană dorește să sporească atractivitatea educației și formării profesionale(VET). 
La eveniment au participat reprezentanți ai ISJ Argeș, ai Asociației Producătorilor de Mobilă din România, ai Consiliului Local Pitești, precum și ai agenților economici parteneri sociali ai liceului. 
Nu în ultimul rând au fost prezenți reprezentanți ai unor unități de învățământ, școli gimnaziale și licee din județul Argeș.
Surpriza placuta a fost realizarea unei sesiuni video cu partenerii proiectului, Centrul de Invățare Permanentă IPODOMI din Salonic, Grecia.
Adresăm mulțumiri tuturor participanților!  

 

Activități IPODOMI Salonic 19-30 martie 2018


 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești anunță lansarea proiectului  ”Experiență europeană în formarea profesională a elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, având număr de referință 2017-1-RO01-KA102-03629, acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate pentru formare profesională VET.

Perioada proiectului: 01.09.2017 - 30.11.2018

Desfășurarea mobilității: 19-30 martie 2018

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești

Partener: Centrul pentru Educație Permanentă Ipodomi, Thessaloniki, Grecia

Scopul proiectului: Dezvoltarea competențelor profesionale în context european pentru 15 elevi domeniul Fabricarea produselor din lemn prin activități de formare, într-un mediu organizat pe parcursul a 12 zile în centrul IPODOMI Salonic, care să le ofere posibilitatea integrării pe piața muncii.

Coordonator proiect: prof. Elena IONESCU

ANUNȚ SELECȚIE PROIECT ERASMUS+

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Pitești, – în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului nr. 2017-1-RO01-KA102-03629
organizează selecţia elevilor participanţi pentru grupul ţintă
Selecţia elevilor se realizează pentru participarea la activităţile de mobilitate din cadrul proiectului, stagiu de educaţie şi formare profesională în străinătate, ce se va desfăşura pentru o durată de 12 zile, la Centrul educaţional IPODOMI din Salonic-Grecia, în perioada 19-30 martie 2018.

I. Criterii de selecţie ale candidaţilor:
1. Să fie elev în clasa a X a și a XI a, domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificările: Tehnician designer mobilă și amenajări interioare/Tehnician proiectant produse finite din lemn/Tâmplar universal
2. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor profesionale – probă scrisă şi practică corespunzătoare calificării profesionale, relevantă pentru proiect;
3. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor lingvistice – probă scrisă - verificarea cunoştinţelor de limba engleză;
4. Atitudine şi motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru formare profesională – interviu în limba engleză şi română;
5. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte;
6. Performanţe şcolare obţinute, rezultate şcolare anuale;
7. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie.

II. Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere;
2. CV – model european, în limba română;
3. Copie după CI/ BI;
4. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare;
5. Recomandare dată de dirigintele clasei;
6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate;
7. Adeverinţă privind calitatea de elev la clasa cu calificările specifice proiectului.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar cu şină.
Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

III. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei;
– Înscrierea candidaţilor;
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
– Desfăşurarea concursului de selecţie;
– Afişarea rezultatelor;
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi.

IV. Probele concursului de selecţie:
1. Proba scrisă/practică-Test pregătire profesională/Realizarea unor operații de tăiere a reperelor din lemn masiv/măsurări specifice domeniului de pregătire şi condiţiile de prevenire a riscurilor de accidentare.
2. Proba scrisă de evaluare a competenţelor lingvistice-limbă engleză.
3. Proba orală de evaluare competenţelor lingvistice-limbă engleză şi a motivaţiei candidatului pentru participarea candidatului la acest stagiu european de formare profesională.
4. Interviu în limba română: 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaţionare şi elemente de cultură generală centrate pe istoria şi cultura Greciei.

IV. 1. Calendarul concursului de selecţie:
10-18.10.2017 - Depunerea dosarelor de candidatură
18-20.10.2017 - Evaluarea dosarelor de candidatură
23.10.2017, orele 12-16 - Test pregătire profesională/ Probă practică               
24.10.2017, orele 13-17 -   Proba scrisă şi orală de evaluare a competenţelor lingvistice - Limbă engleză         
25.10.2017, orele 13-17 - Interviu
27.10.2017 - Afişarea rezultatelor
30.10.2017 - Primirea contestaţiilor
31.10.2017 - Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

 

 

back