CONCURSUL JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

”SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA!” Ediţia I - 2015

 

S-a lansat Proiectul ”SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA!” Ediţia I - 2015, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2015-2016

   MOTTO:
Violenţa este arma celor slabi. (Mahatma Gandhi)
   MESAJ:
A  învăţa că în viaţă, mai uşor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul şi violenţa cu abnegaţia, ar trebui să fie un element fundamental în educaţia oricărui copil. (Mahatma Gandhi)


Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Cazurile de violenţă în şcolile din România şi în mediu familial sunt într-o creştere alarmantă. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu numai de violenţa în şcoli, ci şi despre violenţă în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei sale, extinzând apoi comportamentele violente asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup de prieteni, şcoală etc.), pe de altă parte comportamentele violente învăţate în mediul extra-familial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei.
Scopul proiectului:
Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi de a mobiliza şi părinţii şi  comunitatea locală pentru implicarea mai activă în  rezolvarea actelor de violenţă în şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.
Proiectul urmăreşte să atragă elevii din casele 5-8 şi 9-12, din unităţile şcolare de pe raza judeţului Argeş, din mediul urban şi rural.
Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale): un an şcolar cu posibilitatea de prelungire.
Partenerii implicaţi în proiect:
Coordonatorii  proiectului, în acord cu organizatorii, au în vedere colaborarea cu ISJ Argeş,  agenţia MEDIAFAX, precum şi cu alte instituţii culturale sau reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Concursul  judeţean „Să exmatriculăm violenţa!” are un caracter anual. Manifestarea se încadrează în domeniul: Educaţie pentru drepturile omului, Educaţie pentru dezvoltare personală, Educaţie pentru  pace.

Data limită de înscriere la Concursul Judeţean „Adolescenţă fără violenţă” este 14 noiembrie 2015, pe fax la nr.0248206037 sau pe la adresa de e-mail exmatriculamviolenta@yahoo.ro, iar lucrările vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către coordonatorul de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau la adresa de mail: exmatriculamviolenta@yahoo.ro
Informaţii suplimentare : web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Data desfăşurării concursului este 21 noiembrie 2015.

Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:

1. Concurs de eseuri   - 1 eseu /elev participant

2. Concurs de  film

3. Concurs de spoturi motivaţionale - 1 spot / elev participant

            

Regulament de desfășurare

Fișă de inscriere la concurs

Acord de parteneriat

 

 

back