CONCURSUL JUDEŢEAN

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”

S-a lansat Proiectul „TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”, Ediția a III-a 2016 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017

MOTTO:
             Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.
(Alberto Lleras Camargo)
  

MESAJ:
             Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie.
(Vasile PârvanDatoria vieţii noastre)

Acest proiect s-a născut din dorinţa de a facilita relaţionarea educabililor cu instituţia de educaţie. Ce îşi doresc elevii şi ce oferă şcoala, acestea au fost întrebările care au stat la baza iniţierii proiectului concurs „TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”. Universul expectaţional al elevilor merită supus atenţiei într-o societate caracterizată prin mobilitate şi prefaceri permanente.
În cadrul acestui concurs, vom provoca elevii să definească învăţarea din perspectiva lor, dar şi să promoveze, prin activităţi ce vor fi detaliate la punctele ulterioare, propriile proiecţii despre cum se poate învăţa.
Scopul proiectului: consolidarea interesului elevilor pentru învăţare şi autoeducare, pentru conştientizarea valorilor spirituale  şi etice  în conturarea propriei  identităţi şi a integrării acestora în societatea contemporană.
Obiectivele specifice ale proiectului
- descoperirea, stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor în domeniile literar şi artistic.
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a posibilităţilor de exprimare artistică, a stimei  de sine;
- formarea unor deprinderi practice vizând editarea şi prelucrarea imaginilor , a fişierelor video, a  textelor, a bazelor de date.
- formarea unui profil civic şi moral, premisă a inserţiei active în social;
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.
Proiectul urmăreşte să atragă elevii din casele 5-8 şi 9-12, din unităţile şcolare de pe raza judeţului Argeş, din mediul urban şi rural.
Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale): un an şcolar cu posibilitatea de prelungire.
Partenerii implicaţi în proiect:
Coordonatorii  proiectului, în acord cu organizatorii, au în vedere colaborarea cu ISJ Argeş,  agenţia MEDIAFAX, precum şi cu alte instituţii culturale sau reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Concursul  judeţean „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă se desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” Piteşti, în data de 17 decembrie 2016, începând cu ora 9, are un caracter anual și are 3 secţiuni:

1. Concurs de eseuri „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă – din ţara noastră şi din lume, adunate” - participare individuală (1 elev / 1 profesor coordonator)

2. Concurs de realizare a unui film – echipă din 1-2 elevi / 1 profesor coordonator

3. Concurs de realizare de decoraţiuni - echipă din 1-2 elevi / 1 profesor coordonator

Data limită de înscriere la concurs este de 9 decembrie 2016 pe fax la numărul 0248206037 sau la adresa de e-mail: traditiibrancusi@yahoo.ro, iar materialele vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către coordonatorul de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau la adresa de mail: traditiibrancusi@yahoo.ro
Informaţii suplimentare : web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Data desfăşurării concursului este 17 decembrie 2017

 

Regulament de desfășurare

Fișă de inscriere la concurs

Acord de parteneriat

 

back