CONCURSUL JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

„BRÂNCUŞIANA”


EDIŢIA a IV-a, 2016-2017

S-a lansat Proiectul „BRÂNCUŞIANA”, cuprins în

Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene

în anul școlar 2016-2017

Motto...

„Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi.”
(Constantin Brâncuşi)

Scopul
Stimularea creativităţii elevilor, încurajarea exprimării în diferite forme artistice şi practice a sentimentelor, atitudinea şi, în acelaşi timp, manifestarea acestora în diferite situaţii, valorificarea şi promovarea respectului faţă de sine, faţă de ceilalţi, promovarea ofertei educaţionale.

Perioada de derulare: an şcolar 2016-2017

Perioada de înscriere la Concursul Judeţean „Brâncuşiana” este
20 februarie – 28 februarie 2017,
la adresa de e-mail licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com
Informaţii suplimentare : web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Data desfăşurării sesiunii şi comunicarea rezultatelor este 4 martie 2017, orele 9,00 .

Calendarul activităților

-promovarea proiectului, excursie tematică; înscrierea unităţilor şcolare care doresc să participe la proiect;

-preselecţia materialelor din partea cadrelor didactice şi a elevilor din liceul nostru, în vederea identificării celor participante la concursul judeţean în funcţie de secţiuni;

-Ziua Liceului, Ziua Porţilor Deschise – unităţile şcolare interesate pot vizita cu grupurile de elevi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, în vederea promovării ofertei şcolare, a observării exponatelor realizate de elevii noştri.

- desfăşurarea concursului judeţean – participare directă.

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare:

Concursul se va desfăşura pe cinci secţiuni:
a. Concurs de cultură generală „Creştem prin cultură!”: chestionar – grilă
Bibliografia vizează operele lui Constantin Brâncuşi, Corneliu Baba, Ana Blandiana.
b. Realizare colaj inspirat de personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi, Corneliu Baba, Ana Blandiana.
c. Realizare film despre personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi, Corneliu Baba, Ana Blandiana. 
d. Realizare ppt despre personalitatea şi operele lui Constantin Brâncuşi, Corneliu Baba, Ana Blandiana.
e. Realizare reproduceri după opera lui Constantin Brâncuşi, Corneliu Baba: machete, sculpturi, picturi
Probele celor cinci secţiuni se vor derula simultan.
Participarea este directă, prin prezentarea lucrărilor în timpul de lucru indicat (explicarea tehnicilor de lucru, a mesajului în cazul lucrărilor ample realizate la calculator, a colajelor etc.). 
Comisiile de evaluare sunt alcătuite din profesori de la şcolile participante la concurs, alţii decât coordonatorii elevilor participanţi la acea secţiune.

Grup ţintă

- 150 de elevi de la clasele VIII-XII din şcolile şi liceele din Argeş, interesate de acest proiect
- 50 Cadre didactice
- 10 Părinţi
- 2 reprezentanţi din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş
- 2 reprezentanţi ai Palatului Copiilor Piteşti
- 1 reprezentant Primăria Municipiului Piteşti
- 1 reprezentanţi din partea Muzeului Judeţean Argeş

Parteneri (interni: palate, cluburi, şcoli din judeţ/ alte judeţe; externi: organizaţii non-guvernamentale, guvernamentale – acorduri parteneriale cu specificarea responsabilităţilor fiecărui partener)

 

                              

 

Regulament de desfășurare

Fișă de inscriere la concurs

 

 

back