CONCURSUL JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

ADOLESCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”

 

S-a lansat ProiectulADOLESCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”, Ediția a III-a 2015 - 2016 cuprins în calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2015-2016m semestrul II, la poziția nr.71!

Mesaj: „Nu râde de afectarea unui adolescent; el nu face decât să încerce o faţă după alta pentru a-şi descoperi propria-i faţă”. (Logan Pearsall Smith)
„Adolescenţa nu este doar o perioadă importantă a vieţii, ci şi singura perioadă când putem vorbi despre viaţă în sensul complet al cuvântului”. (Michel Houellebecq)

Slogan: „Mai bine să prevenim violenţa decât să suportăm consecinţele ei!”

APLICANTUL: LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Piteşti

 • coordonate de contact (telefon, fax, email, adresa): Tel: 0248/206037 / 0248/206038; Fax: 0248/206037; web http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro; adresa: Str. Pătraşcu Vodă, nr. 2 , loc. Piteşti, jud. Argeş
 • PERSOANA DE CONTACT: PROF. ING. ODETA MANOLACHE
 • e-mail: omanolache@yahoo.com; tel. 0721916702

Durata:
An şcolar 2015 – 2016

Perioada de înscriere la Concursul Judeţean „Adolescenţă fără violenţă” este 04 – 14 aprilie 2016, la  adresa de e-mail omanolache@yahoo.com.
Informaţii suplimentare : web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Data desfăşurării sesiunii şi comunicarea rezultatelor este 20 aprilie 2016  .

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR (DIAGRAMA ACTIVITĂŢILOR)

 • 04 – 14 aprilie 2016  – promovarea proiectului; înscrierea unităţilor şcolare care doresc să participe la proiect;
 • 19 aprilie 2016 - workshop „Adolescenţa, vârstă magică”
 • 20 aprilie 2016 – desfăşurarea concursului judeţean – participare directă.

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare:

 • 1 workshop „Adolescenţa, vârstă magică”
 • Concursul „Adolescenţă fără violenţă

Concursul se va desfăşura pe patru secţiuni:

 • Secţiunea CONCURS CULTURĂ GENERALĂ „Bunele maniere astăzi”: chestionar grilă
 • Secţiunea COLAJ cu tema „Droguri → Violenţă → Infracţionalitate”/ „Copil – părinte/şcoală, duel sau duet”– prezentarea mesajului şi a tehnicilor folosite
 • Secţiunea FILM/ PPT cu tema „Droguri → Violenţă → Infracţionalitate”/ „Copil – părinte/şcoală, duel sau duet” – prezentarea mesajului şi a tehnicilor folosite
 • Secţiunea ESEURI „Violenţa este una dintre expresiile suferinţei interioare!”

Se acordă adeverinţe de participare la activităţile din cadrul proiectului judeţean.

ÎN CADRUL CONCURSULUI, POT PARTICIPA ELEVI DIN UNITĂŢI ŞCOLARE DIN JUDEŢUL ARGEŞ – CLASELE VII – XII.
Probele celor patru secţiuni se vor derula simultan.
La secţiunea de cultură generală, participă 1-2 echipaje de la fiecare şcoală, formate din câte 4 elevi. La celelalte secţiuni, pentru fiecare lucrare participă elevi coordonaţi de 1-2 profesori.

                          

Regulament de desfășurare

Fișă de inscriere la concurs

 

 

back