OFERTA ŞCOLARà 2021 – 2022

Liceu Tehnologic clasa a IX-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului

1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn

1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Liceu Tehnologic clasa a X-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului

1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn

1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Domeniul Mecanică
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant CAD

Liceu Tehnologic clasa a XI-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului

1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog

Liceu Tehnologic clasa a XII-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului

1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn

1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn
Domeniul Mecanică
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant CAD

Liceu Tehnologic clasa a XI-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn

Liceu Tehnologic clasa a XII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Liceu Tehnologic clasa a XIII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului

 

Școală profesională de trei ani - clasa a IX-a
1 clasă:
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
12 locuri – Calificarea Tâmplar universal
12 locuri – Calificarea Tapițer – plăpumar – saltelar

1 clasă:
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
12 locuri –Operator la fabricarea cherestelei  
Domeniul: Mecanică de montaj, întreținere și reparații
12 locuri - Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie

Școală profesională de trei ani - clasa a X-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
14 locuri –Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn  
Domeniul: Mecanică de montaj, întreținere și reparații
14 locuri - Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie

Școală profesională de trei ani - clasa a XI-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
14 locuri – Calificarea Tâmplar universal
14 locuri – Calificarea Tapițer – plăpumar – saltelar

Domeniul: Mecanică de montaj, întreținere și reparații
56 locuri - Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie

Școală postliceală de doi ani - anul I
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Designer în industria lemnului

Important!

Calificările profesionale sunt acreditate.
Nu se percep taxe de studiu.
Toți absolvenții pot susține examen de certificare a   calificării.
În urma absolvirii examenului se poate  obține:
· Certificat de calificare de nivel 4 pentru Învățământ liceal, filiera tehnologică
· Certificat de calificare de nivel 3 pentru Învățământ profesional de 3 ani
· Certificat de competențe profesionale de nivel 5 pentru Învățământ postliceal de 2 an
i

Costurile pentru elevii care frecventează învăţământul profesional sunt subvenţionate de către stat prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională“ -  un sprijin financiar lunar de 200 lei.

 

back