OFERTA ŞCOLARà 2018 – 2019

 

Liceu Tehnologic clasa a IX-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn
Domeniul Mecanică
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant CAD

Liceu Tehnologic clasa a X-a zi:
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Liceu Tehnologic clasa a XI-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasăCalificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn
Domeniul Mecanică
1 clasă - Calificarea Tehnician proiectant CAD
Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă - Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XII-a zi
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Domeniul Mecanică
1 clasă - Calificarea Tehnician proiectant CAD
Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă - Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XI-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Liceu Tehnologic clasa a XII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Liceu Tehnologic clasa a XIII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Mecanică de montaj, întreținere și reparații
1 clasă – Calificarea Tehnician  mecanic pentru întreținere și reparații

Școală profesională de trei ani - clasa a IX-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
14 locuri – Calificarea Tâmplar universal
14 locuri – Calificarea Tapițer – plăpumar – saltelar

Școală profesională de trei ani - clasa a X-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă  – Calificarea Tâmplar universal

Școală profesională de trei ani - clasa a XI-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
14 locuri – Calificarea Tapițer – plăpumar – saltelar
Domeniul: Mecanică de montaj, întreținere și reparații
14 locuri - Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie

Școală postliceală de doi ani - anul I
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Designer în industria lemnului

Școală postliceală de doi ani - anul II
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Designer în industria lemnului

Important!

Nu se percep taxe de studiu;

Calificările profesionale sunt acreditate;

Prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se asigură formarea profesională iniţială pentru dobândirea unei calificări profesionale de nivel 3;

Formarea prin învăţământul profesional, permite atât continuarea studiilor, cât şi angajarea pe piaţa muncii;

Costurile pentru elevii care frecventează învăţământul profesional sunt subvenţionate de către stat prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională“ -  un sprijin financiar lunar de 200 lei.

 

back