OLIMPIADE ŞCOLARE An şcolar 2021 - 2022

1. Premiul Special - etapa națională, Dumitrescu Andreea Elena, clasa a XII-a Olimpiada din Aria curriculară Tehnologii Domeniul „Fabricarea Produselor din lemn”, prof. coord. Grînea Sorela

2. Premiul I - etapa județeană, Dumitrescu Andreea Elena, clasa a XII-a B, Olimpiada din Aria curriculară Tehnologii Domeniul „Fabricarea Produselor din lemn” , prof. coord. Grînea Sorela

3. Premiul al III-lea etapa județeană, Tinca Ionela Morena, clasa a XII-a B, Olimpiada din Aria curriculară Tehnologii Domeniul „Fabricarea Produselor din lemn” , prof. coord. Grînea Sorela

4. Premiul al III-lea etapa județeană, Sîrboiu David Alexandru, clasa a XI-a A, Olimpiada din Aria curriculară Tehnologii, Profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, prof. coordonatori: Staicu Cristina, Jidovu Nicoleta

 

OLIMPIADE ŞCOLARE An şcolar 2017 - 2018

Premiul I – Popescu Bogdana, clasa a XI a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2018, coordonatori Neacşu Felicia, Ionescu Elena, Diploma nr. 2195 din 27.02.2018
Premiul II – Mierlă Ionuţ Alexandru, clasa a XII a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2018, coordonator Ionescu Elena, Diploma nr. 2199 din 27.02.2018nr. 2199 din 27.02.2018
Premiul II – Alexe Alexandra, clasa a XI a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2018, coordonatori Neacşu Felicia, Ionescu Elena, Diploma nr. 2196 din 27.02.2018

 

OLIMPIADE ŞCOLARE an școlar 2016-2017

FAZA NAȚIONALĂ
Participare – Mierlă Ionuţ Alexandru, clasa a XI a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, coordonator Ionescu Elena
Participare – Ivan Beatrice Constantina, clasa a XII a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, coordonator Neacşu Felicia
FAZA JUDEȚEANĂ
Premiul I – Mierlă Ionuţ Alexandru, clasa a XI a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2017, coordonator Ionescu Elena, Diploma 955 din 28.02.2017
Premiul I – Ivan Beatrice Constantina, clasa a XII a, domeniul Fabricarea produselor din lemn la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2017, coordonator Neacşu Felicia, Diploma 957 din 28.02.2017
Premiul I – Savu Cătălin, clasa a XI a, domeniul Electronică și automatizări la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2017,coordonator Manolache Odeta
Premiul II – Bogdan Loredana, clasa a XI a, domeniul Electronică și automatizări la  Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2017,coordonator Manolache Odeta
Premiul III – Albu Mădălina Georgiana, clasa a XI a, domeniul Protecția mediului la Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană-2017, coordonator Jidovu Nicoleta, Tulbureanu Iuliana, Ruscea Mioara, Diploma 965 din 28.02.2017

 

OLIMPIADĂ ŞCOLARĂ an școlar 2015-2016

  • Premiul III – Popescu Elena Mădălina, clasa a XII a / Protecţia mediului, Olimpiadele la disciplinele din aria curricular Tehnologii, etapa judeţeană-2016, coordonatori prof. Staicu Cristina, Tulbureanu Iuliana
  • Premiul III – Pană Teodora Mădălina, clasa a XI a/ Protecţia mediului, Olimpiadele la disciplinele din aria curricular Tehnologii, etapa judeţeană-2016, coordonatori prof.  Jidovu Nicoleta, Staicu Cristina

 

OLIMPIADE ŞCOLARE an școlar 2014-2015

Cherbel Elena Iulia, clasa a XII-a B - Premiul II la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn – faza națională

Cherbel Elena Iulia, clasa a XII-a B - Premiul I la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn – faza județeană

Ghena Marian Florentin, clasa a XI-a F, - Premiul II la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Mecanică– faza județeană

Văduva Andrei Iulian, clasa a XI-a B, - Premiul III la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn – faza județeană

Gavan Georgiana Valentina, clasa a XII-a B, - Premiul III la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn – faza județeană

Onea Ana Maria, clasa a XI-a B, - Mențiune la Olimpiada din arria curriculară „Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn – faza județeană

 

OLIMPIADE ŞCOLARE an școlar 2013-2014

Cherbel Elena Iulia, clasa a XI a - Mențiune la olimpiada disciplinelor din aria curriculară „TEHNOLOGII”, etapa națională

Patraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Participare la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională

Cherbel Elena Iulia, clasa a XI a - Premiul I la olimpiada disciplinelor din aria curriculară „TEHNOLOGII”, etapa județeană

Patraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Premiul I la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa județeană

Stavilî Viorel (clasa a XII a) - Premiul II la OLIMPIADA disciplinelor din aria curriculară „TEHNOLOGII”,etapa județeană

Ciubuc Liliana Georgiana (clasa a XI a) - Premiul III la OLIMPIADA disciplinelor din aria curriculară „TEHNOLOGII”etapa județeană

 

OLIMPIADE ŞCOLARE 2012

Bulat Lucian (clasa a XII-a) - Premiul I la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională, selectat în Lotul Naţional Lărgit
Patraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Menţiune la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională
Bulat Lucian (clasa a XII-a) - Premiul I la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa judeţeană,
Patraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Premiul I la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa judeţeană
Cîcu Nicolae Cosmin (clasa a XI-a) - Participare la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa naţională, calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Cîcu Nicolae Cosmin (clasa a XI-a) - Premiul I la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Ciocîrlan F. Mihai Hanid (clasa a XI-a) - Premiul II la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Tinca Georgiana Alina (clasa a XI-a) – Premiul III la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

 

OLIMPIADE ŞCOLARE 2011

•Radu Arina Georgiana (clasa a XI-a) – Premiul II la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
•Nicolae Maria Magdalena (clasa a XIII-a Rută Progresivă) – Premiul II Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului
•Ivănuş Andrei Ionel (clasa a XI-a) – Menţiune la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa judeţeană, calificarea Tehnician proiectant CAD
•Bulat Lucian (clasa a XI-a) - Premiul II la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională
•Stavili George (clasa a XI-a) – Menţiune la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională
•Pătraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Menţiune III la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa naţională
•Bulat Lucian (clasa a XI-a) - Premiul I la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa judeţeană
•Stavili George (clasa a XI-a) - Premiul II la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa judeţeană
•Pătraşcu Andrei (clasa a XI-a) - Premiul III la Olimpiada de limba rusă modernă, etapa judeţeană

 

Olimpiade şcolare 2010

•Babeş Iosif (cls.a XIII-a rută progresivă) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2010, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Constantin Daniela (cls. a X-a) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2010, profil Resurse naturale şi protectia mediului

•Badea Cristina (cls.a XI-a E) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD
Nicolae Maria Magdalena, (XII-a G rută progresivă) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului;
Babeş Iosif (cls.a XIII-a rută progresivă) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Constantin Daniela (cls. a X-a) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, profil Resurse naturale şi protectia mediului
Stavili Viorel (cls. a IX-a E) - Locul I Olimpiada Limba Rusă faza judeţeană 2010
Doloc P. Vasile Eduard (cls.a XI-a E) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician Operator tehnică de calcul
Dinu Daniela (cls. a XII-a) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului
Jalbă Dumitru (cls. a IX-a A) - Locul II Olimpiada Limba Rusă faza judeţeană 2010
Dumitraşcu Alina (cls. a XI-a) - Locul III Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului

Pînzaru Constantin (cls. a IX-a A) - Locul III Olimpiada Limba Rusă faza judeţeană 2010
Constantin Ionela (cls. a XIII-a A RP) - Locul III - Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Manea Mădălina (cls. a X-a) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, profil Resurse naturale şi protectia mediului
Pătraşcu Andrei (cls. a IX-a F) - Menţiune Olimpiada Limba Rusă faza judeţeană 2010
Nedelescu Diana (cls. a XI-a) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2010, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului

Păcuraru Laura (cls.a XI-a E) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD

Olimpiade şcolare 2009

•Andrei Adela Cristina (cls. a XII-a B) -Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2009, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului
•Badea Cristina (cls.a XI-a E) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD

•Nicu Ancuţa Florentina (cls.a XI-a F) - Participare Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2009, specializarea Tehnician Operator tehnică de calcul
•Nicu Ancuţa Florentina(cls.a XI-a F) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician Operator tehnică de calcul
•Lincă Vlad Valentin (cls.a XI-a F) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician Operator tehnică de calcul
•Badea Cristina (cls.a XI-a E) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD
•Dunitrache Aurel (cls.a XII-a E) - Locul III Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD
•Costache Sergiu (cls.a XII-a E) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehncian proiectant CAD
•Nicodim Mihai (cls.a XI-a E) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician proiectant CAD
•Constantin Ionela (cls.a XII-a rută progresivă) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
•Babeş Iosif (cls.a XII-a rută progresivă) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
•Niţă Iuliana Luciana (cls.a XIII-a rută progresivă) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
•Andrei Adela (cls. a XII-a B) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului
•Stroe Mirela (cls. a X-a A) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, profil Resurse naturale şi protectia mediului
•Pleşa Mihaela (cls. a XI-a B) - Locul III Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, specializarea Tehnician Ecolog şi protectia calităţii mediului
•Mirea Lavinia (cls. a X-a A) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2009, profil Resurse naturale şi protectia mediului

Olimpiade şcolare 2008

Niţă Iuliana Lucica (cls.XII-a) - participare Olimpiada Interdisciplinară faza naţională 2008, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Niţă Iuliana Lucica (cls.XII-a) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Popescu Radu (cls.XII-a) - participare Olimpidada Interdisciplinară faza naţională 2008, specializarea Tehnician proiectant CAD
Popescu Radu (cls.XII-a) - Locul I Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician proiectant CAD
Babeş Iosif (cls. XI An de completare) - participare la Concurs profesional pentru calificările dobândite în anul de completare – tâmplar universal faza naţională 2008
Babeş Iosif (cls. XI An de completare) - Locul I Concurs profesional pentru calificările dobândite în anul de completare – tâmplar universal faza judeţeană 2008
Gheorghe Mihaela Loredana (cls.XII) - Locul II Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Udrea Ionuţ (cls.XI-a) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Dragomir Elena Carmen (cls.XII) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Bobaru Valentin Florentin (cls.XII) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician proiectant CAD
Dumitrache Aurel (cls.XI) - Locul III Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician proiectant CAD
Safta Daniel (cls.XI) - Menţiune Olimpiada Interdisciplinară faza judeţeană 2008, specializarea Tehnician proiectant CAD
Mihăilescu Robert - Locul III Concurs profesional pentru calificările dobândite în anul de completare – tâmplar universal faza naţională 2008

Olimpiade şcolare 2007

Dună Iulian (cls.XII-a) - Locul I Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Dună Iulian (cls.XII-a) – Menţiune Olimpidada Discipline tehnice faza naţională 2007, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Dumitru Andreea (cls.XI-a) - Locul II Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Cristea Ştefania Clasa a X-a D - Premiul I – Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Protecţia mediului
Udrea Ionuţ Clasa a X-a B - Premiul II - Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Protecţia mediului
Hîrsescu Ionuţ – clasa a XI-a B - Premiul II - Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Tehncian ecolog şi Protecţia calităţii mediului
Andrei Cristina – clasa a XI-a A - Premiul III – Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Tehncian ecolog şi Protecţia calităţii mediului
Păvăloiu Iuliana – clasa XII A - Premiul I – Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Protecţia mediului
Nodescu Ramona – clasa XII A- Premiul II – Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Protecţia mediului
Bobaru Florin Valentin– clasa a XI-a D - Premiul I - Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Tehnician proiectant CAD
Foltică Ana Maria - clasa a XI-a D - Premiul II - Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, specializarea Tehnician proiectant CAD
Baraghin Laurenţiu – clasa XII-a Rută progresivă - Premiul II – Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2007, Specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Olimpiade şcolare 2006

Dună Iulian (cls.XI-a) - Locul II Olimpidada Discipline tehnice faza naţională 2006, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Dumitru Andreea (cls.XI-a) - Locul II Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2006, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Duliga Emil (cls.XI-a) Locul - III Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2006, specializarea Silvic şi prelucarea lemnului
Ştefan Alina (cls.XII-a) - Locul II Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2006, specializarea Prelucarea lemnului
Olteanu Cristina (cls. XII a B) - Menţiune Olimpidada Discipline tehnice faza judeţeană 2006, specializarea Prelucarea lemnului
Nodescu Ramona (cls.XI-a) - Premiul II la Olimpiada Discipline Tehnologice, Specializarea Protecţia mediului, Etapa judeţeană 2006
Păvăloiu Iuliana (cls.XI-a) - Premiul IV la Olimpiada Discipline Tehnologice, Specializarea Protecţia mediului, Etapa judeţeană 2006
Ursu Ramona (cls.XI-a) - Premiul V la Olimpiada Discipline Tehnologice, Specializarea Protecţia mediului, Etapa judeţeană 2006
Călin Ana Maria (cls.XII-a) Premiul II la Olimpiada Discipline Tehnologice, Specializarea Protecţia mediului, Etapa judeţeană 2006
Ivaşcu Diana (cls.XII-a) - Premiul III la Olimpiada Discipline Tehnologice, Specializarea Protecţia mediului, Etapa judeţeană 2006

back