ANUNȚURI

 

Anunț promovare pentru postul de Bibliotecar I / S - 01.02.2024

Rezultate examen promovare Bibliotecar I / S - 13.02.2024

 

x

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși,  în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr 4959/2013 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului didactic care a devenit vacant în timpul anului școlar 2023-2024:

Postul/catedra: Pregătire instruire practică Prelucrarea Lemnului
Nr ore/ săptămână: 24
Statutul Postului: vacant
Nivel: Liceal și profesional
Motivul vacantării: Neocupat în etapele anterioare de mobilitate
Viabilitate: 11.09.2023-28.06.2024

Graficul de desfășurare a concursului
Înscrierea candidaților se va face la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă  Nr.2, Municipiul Pitești, jud. Argeș, în perioada 25.09 – 26.09.2023, între orele 09.00 – 15.00;
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor: 27.09.2023, ora 12.00, la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Proba practică în profilul postului solicitat: 28.09.2023, ora 10.00 la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Afișarea rezultatelor la proba practică în profilul postului solicitat 28.09.2023, ora 14.00 la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Proba scrisă în profilul postului: 29.09.2023, ora 09.00m la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș
Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29.09.2023, ora 14.00, la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 29.09.2023, ora 14.00 – 16.00, la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Afișarea rezultatelor la contestații: 02.10.2023, ora 12.00, la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș;
Afișarea rezultatelor finale: 02.10.2023, ora 16.00 la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Str. Pătraşcu Vodă,  Nr. 2, Municipiul Pitești, jud. Argeș.

 

 

x

Accesul în curtea şi pe terenul de sport ale
Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești       

            
În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 8/2023, pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educației fizice si sportului nr, 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 7/04/01/2023, şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile, unitatea noastră de învăţământ permite accesul gratuit tuturor copiilor şi tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în spaţiile şi terenurile de sport exterioare, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţilor specifice sportului pentru toţi, astfel cum este reglementat în art. 3 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, s-a instituit                    

ORARUL DE ACCES
ȘI
REGULI DE UTILIZARE A CURȚII ȘI TERENULUI DE SPORT
AFLATE ÎN FOLOSINŢA LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

 

                    X                           

ANUNȚ IMPORTANT!
Vă anunțăm că elevii școlii noastre sunt așteptați cu drag de către cadrele didactice!
Programul de deschidere al anului şcolar 2022-2023 va avea loc luni 5 septembrie 2022, ora 10, pe terenul de sport din curtea liceului.

                        

X

Situație vaccinare împotriva Covid-19

La data de 05.11.2021, la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, din totalul de 47 de cadre didactice și nedidatice, sunt vaccinate 38 de persoane, ponderea fiind de 80,85%.

X

 

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU (publicat pe 01.04.2021)

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează în data de 22.04.2021, la sediul din Piteşti, str. Pătraşcu Vodă nr.2, licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unei săli cu o suprafaţă de 46,41 mp, amplasată în incinta „Corpului de clădire C – Ateliere și Laboratoare”, în vederea desfăşurării unor activităţi de formare.
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 21.04.2021, ora 12,00.
Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 22.04.2021, ora 13,00.

Caietul de sarcini este accesibil în baza unei solicitări scrise, începând cu data afişării anunţului pe site-ul liceului şi la avizierul unităţii noastre şi se ridică de la Secretariat zilnic între orele 9.00 - 14,00.

 

X

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează în data de 15.12.2020, la sediul din Piteşti, str. Pătraşcu Vodă nr.2, licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unei săli cu o suprafaţă de 62,45 mp, amplasată în incinta „Corpului de clădire C – Ateliere și Laboratoare”, în vederea desfăşurării unor activităţi de formare.
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 14.12.2020, ora 12,00.
Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 15.12.2020, ora 13,00.
Caietul de sarcini este accesibil în baza unei solicitări scrise, începând cu data de 24.11.2020, a publicării anunţului pe site-ul liceului şi afișării la avizier, şi se ridică de la Secretariat zilnic între orele 9,00 - 14,00.

 

X

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești, cu sediul în Pitești, str. Pătrașcu Vodă , nr. 2, județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor funcții contractuale vacante :
 - îngrijitor I, nivel studii medii      - 1 post

în conformitate cu prevederile HG 286/2011 modificată prin HG 1027 / 2014 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant.
             Concursul se va desfășura la sediul unităţii  astfel:

 • Proba scrisă  în data de 12.10.2020, ora 9.00;
 • Proba practică în data de 13.10.2020, ora 9.00
 • Proba de interviu  în data de 14.10.2020, ora 11.00.

a) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor I candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii minime generale/profesionale ;

 Candidații vor  depune dosarele de participare la concurs în perioada 30.09.2020 - 08.10.2020, la secretariatul  LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PITEȘTI, zilnic între orele 9.00 - 13.00.

Documente necesare la înscriere

Cerere de înscriere

Copie act de identitate

Copii ale actelor de studii

Copie certificat de naștere și căsătorie

Copie carte de muncă / REVISAL

Cazier judiciar                                 

Adeverință care să ateste starea de sănătate

Curriculum Vitae

 

BIBLIOGRAFIE
           - OMENCS nr.5079 / 2016  privind Regulamentul  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Titlul IV – Personalul unităților de învățământ cap. 1,2,3 și 5
           - Legea 53/2003 -  Codul muncii - Drepturile şi obligaţiile salariatului;
           - Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă și normele de aplicare aprobate prin HG nr.1495/2006, Capitolul III – secțiunea 1. art. 6 și 7 ; Capitolul III – secțiunea 2 art.8 și 9; Capitolul III – secțiunea 3 art.10 și 15; Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor Capitolul VI - secțiunea 2 art.30 și 32;
            - Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, din 25.08.2020, Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 2020

            Calendarul de desfășurare a examenului pentru ocuparea postului de îngrijitor I.

Informaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești , str. Pătrașcu Vodă nr. 2,   telefon 0248206037.

 

X

Vă anunțăm că elevii scolii noastre sunt aşteptaţi cu drag de către cadrele didactice!
În școala noastră vor fi respectate normele sanitare în vigoare, dar şi identitatea noastră şcolară.

PROGRAM DESCHIDERE AN ŞCOLAR 2020-2021
LUNI 14 SEPTEMBRIE 2020
Clasele a  IX-a:
IX  A - ora 9 ,30
IX B, C- ora 10
IX Profesională  - ora 10,30

Elevii claselorX –XIII vor respecta programul stabilit în cadrul unității școlare, fiind anunțați de către profesorii diriginți.

Datorită situației epidemiologice, începerea anului școlar se va face fără părinți.
Va trebui să purtăm masca de protecție obligatoriu si să păstrăm  distanțarea fizică.
Traseele de intrare și ieșire din școală sunt afișate atât la avizierul din curtea școlii, cât și la intrarea în școală.

Vă așteptăm în curtea Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești.
Mult succes în noul an școlar!

MĂSURI DE PROTECTIE LA NIVEL INDIVIDUAL- REGULI PENTRU ELEVI

 

 

Admitere liceu 2020
Înscrierea elevilor  în clasa a IX-a liceu va avea loc în perioada 13 – 20 iulie 2020, între orele 8,00 – 15,30 la Sala 3 – Parter.
Documentele necesare pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a liceu sunt următoarele:

 • Foaie matricolă (original)
 • Adeverință cu media de admitere (original)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Carte de identitate (copie)
 • Carte de identitate pentru ambii părinți (copii)
 • Fișă medicală eliberată de către școala gimnazială de proveniență
 • Dosar de plastic cu șină
 •  

  Euro 200

  Programul „Euro 200”pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor în vederea achiziţionării de calculatoare se va desfășura şi în acest an. Astfel, Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre care modifică normele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004, indexarea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie de la 150 de lei la 250 de lei.

  Acte necesare Euro 2020

  Cerere ajutor financiar calculatoare elevi

  Hotarare-225-2020

  HG nr. 297 din 03.05.2018

   

  X

   

  Cu ocazia „Zilei Meseriilor”, vineri, 6 martie 2020, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” a fost gazda unei activități de familiarizare a elevilor de clasa a-VIII-a cu învățământul profesional de 3 ani, de popularizare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021.

  „Ziua Națională a Meseriilor”

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești, în colaborare cu SC Alprom SA Piteşti, organizează în cadrul „Zilei Naționale a Meseriilor” activitatea „Ziua porților deschise”, în data de 06.03.2020.

  Elevii de gimnaziu şi părinţii acestora vor vizita unitatea şcolară, unde vor fi informaţi cu privire la accesul în învăţământul profesional şi tehnic, precum şi de avantajele urmării unei rute de profesionalizare.

  Oferta noastră școlară pentru învățământul profesional și tehnic de 3 ani, pentru anul școlar 2020 - 2021, este următoarea:
  Clasa a IX-a - 1 clasă
  1. Domeniul „Fabricarea produselor din lemn”
  Calificarea profesională: „Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn”- 14 locuri
  2. Domeniul „Mecanică”
  Calificarea profesională: „Mecanic utilaje și instalații în industrie” - 14 locuri

  Important!

  Calificările profesionale sunt acreditate;
  Prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se asigură formarea profesională iniţială pentru dobândirea unei calificări profesionale de nivel 3;
  Formarea prin învăţământul profesional, permite atât continuarea studiilor, cât şi angajarea pe piaţa muncii;
  Costurile pentru elevii care frecventează învăţământul profesional sunt subvenţionate de către stat prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională“
  -  un sprijin financiar lunar de 200 lei.

  Pentru detalii, accesați site-ul CNDIPT: http://alegetidrumul.ro

   

  X

   

  Marți, 29 octombrie 2019, între orele 11,00 – 12,30 a avut loc la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” Pitești evenimentul de informare cu titlul “Încearcă Europa!”, organizat în cadrul Campaniei TIME TO MOVE 2019, de serviciul EURODESK. Tema întâlnirii a făcut referire la inițiativele și oportunitatile europene adresate tinerilor (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.), oferite prin programul ERASMUS+, Portalul European de Tineret, Corpul European de Solidaritate.

   

  ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

  12.09.2019

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează în data de 26.09.2019, la sediul din Piteşti, str. Pătraşcu Vodă nr.2, licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unei săli cu o suprafaţă de 46,41 mp, amplasată în incinta „Corpului de clădire C – Ateliere și Laboratoare”, în vederea desfăşurării unor activităţi de debitare a materialului lemnos.
  Termenul limită de depunere a ofertelor este: 26.09.2019, ora 11,00.
  Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 26.09.2019, ora 13,00.
  Caietul de sarcini este accesibil în baza unei solicitări scrise, începând cu data afişării anunţului pe site-ul liceului şi la avizierul unităţii școlare şi se ridică de la Contabilitate zilnic între orele 09°° - 14°°.

   

  X

   

  În data de 22.05.2019, cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” au participat la dezbaterea „Educația ne unește!” Activitatea s-a dovedit a fi de bun augur, oportună, întrucât a oferit posibiltatea participanților de a dezbate VIZIUNEA în mod deschis.

   

  Invitație,

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești vă invită să participați la concursul județean „ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”- ediția a III a, înscris în CAEJ sem. 2, la poz. 173.

  Concursul se va desfășura conform regulamentului de participare și va avea loc în data de 25 mai 2019, începând cu ora 9:30, la sediul unității, Str. Pătrașcu Vodă nr. 2, Pitești.

  Regulamentul de participare, fișa de înscriere și alte detalii se găsesc aici.

   

   

  În atenţia candidaţilor înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, CONFORM ANEXEI NR. 1 la ordinul MEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii
  An şcolar 2018 – 2019
  DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
                   
    Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează
  în data de 6 septembrie 2018, ora 9,00
  o probă suplimentară de admitere pentru candidaţii înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
    Bibliografie: Manualul „Educaţie tehnologică” clasa a VI.
    Informaţiile suplimentare se vor afişa pe data de 5 septembrie 2018, la avizierul şcolii.

   

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești anunță lansarea proiectului ”Experiență europeană în formarea profesională a elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, având număr de referință 2017-1-RO01-KA102-03629, acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate pentru formare profesională VET.
  Detalii gasiți AICI!

   

  Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Pitești vă invită la Concursul județean ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”, ediția I, cuprins în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare Județene, semestrul al II lea, cu nr. 1286/13.02.2017, din anul școlar 2016-2017, poziția în calendar 195.

  • Înscrierea participanților: 02 mai-10 mai 2017
  • Organizarea concursului: 13 mai 2017, intervalul 10:00 -13:00

  Regulamentul de participare, fișa de înscriere și alte detalii se găsesc aici.

  S-a lansat Proiectul Brâncușiana”, Ediția a IV-a 2017 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017.
  Concursul judeţean „BRÂNCUȘIANA” se desfăşoară anual, începând din anul 2012, în cadrul Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Judeţul Argeş. 
  Participarea este directă, prin prezentarea lucrărilor în timpul de lucru indicat (explicarea tehnicilor de lucru, a mesajului în cazul lucrărilor ample realizate la calculator, a colajelor etc.). 
  Comisiile de evaluare sunt alcătuite din profesori de la şcolile participante la concurs, alţii decât coordonatorii elevilor participanţi la acea secţiune.

  Data desfăşurării concursului şi comunicarea rezultatelor este:
  4 martie 2017, orele 9,00

  VĂ ASTEPTĂM CU DRAG! Mulțumim colaboratorilor, celor care de fiecare dată sunt alături de noi precum și celor care vor dori să fie alături de noi începând cu acest concurs ! Detalii gasiți AICI!

  ANUNȚ

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești , cu sediul în Pitești , str. Pătrașcu Vodă , nr. 2, județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor funcții contractuale vacante :
   - îngrijitor I ,nivel studii gimnaziale      - 1 post
   - muncitor I, nivel studii profesionale  - 1 post
   - bibliotecar IA, nivel studii medii,        - 1 post

  în conformitate cu prevederile HG 286/2011 modificată prin HG 1027 / 2014 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant.
               Concursul se va desfășura la sediul unităţii  astfel:

  • Proba scrisă  în data de 27.02.2017, ora 9.00;
  • Proba de interviu  în data de 01.03.2017, ora 9.00.

  a) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor I candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  -studii minime generale/profesionale ;
  -vechime minim 2 ani în muncă;
   b) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor I candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  -studii minime profesionale ;
  -atestat profesional sau curs de calificare în muncă – Curs calificare profesională/ Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările: electrician/instalator
  -vechime minim 5 ani în muncă;
  c) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar IA cu studii medii pe perioadă nedeterminată candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  -studii medii -absolvent cu diplomă de bacalaureat
  -cursuri biblioteconomie ( cel putin cursurile organizate de Casa Corpului Didactic )
  -vechime minim 5 ani în muncă      
            
     Candidații vor  depune dosarele de participare la concurs în perioada 6.02.2017-17.02.2017 la secretariatul  LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PITEȘTI.
                Informaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești , str. Pătrașcu Vodă nr. 2,   telefon 0248206037.

  Calendarul de desfășurare a examenului pentru ocuparea postului de îngrijitor I, muncitor calificat I și bibliotecar IA pe perioadă nedeterminată:

  Publicarea anunţului - 3.02.2017
  Depunerea dosarelor de înscriere - 6.02.2017 - 17.02.2017 între orele 9,00-14,00
  Selecţia dosarelor - 20.02.2017
  Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere - 20.02.2017 ora 14,00
  Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere - 20.02.2017  între orele  14,00-16,00
  Afişarea rezultatelor după contestaţii - 21.02.2017 ora 12,30
  Proba scrisă - 27.02.2017 ora 9,00
  Afişarea rezultatelor probei scrisă - 27.02.2017 ora 13,00
  Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisa - 27.02.2017 ora 13,00 -15,00
  Afişarea rezultatelor la proba scrisă după contestaţii - 28.02.2017 ora 12,00
  Interviul candidaţilor - 01.03.2017 ora 9,00
  Afişarea rezultatelor probei de interviu - 01.03.2017 ora 12,00
  Depunerea contestaţiilor probei de interviu - 01.03.2017 ora 12,00 – 13,00
  Afişarea rezultatelor finale - 02.03.2017 ora 12,00

  Bibliografie de concurs

  Acte necesare pentru înscrierea la concurs

   

  S-a lansat Proiectul „TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”, Ediția a III-a 2016 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017.
  Data desfăşurării concursului şi comunicarea rezultatelor este:
  17 decembrie 2016
  Data limită de înscriere la concurs este de 9 decembrie 2016 pe fax la numărul 0248206037 sau la adresa de e-mail: traditiibrancusi@yahoo.ro, iar materialele vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către coordonatorul de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau la adresa de mail: traditiibrancusi@yahoo.ro
  Detalii gasiți AICI!

  ”Ce fac azi, ce fac mâine?” 05-09 decembrie 2016

  „Săptămâna europeană a competențelor profesionale – Descoperă-ți talentul!”

  Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși a înregistrat evenimentul ”Ce fac azi, ce fac mâine?” în cadrul „Săptămânii europene a competențelor profesionale – Descoperă-ți talentul!”, o inițiativă prin care Comisia Europeană dorește să sporească atractivitatea educației și formării profesionale (VET) pentru competențe profesionale și locuri de muncă de calitate, cu ajutorul unei combinații de evenimente organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și național.
  Evenimentul va avea loc în perioada 21-25 noiembrie 2016 și constă într-o serie de vizite ale elevilor la diverși agenți economici, SC ALPROM SA, GRUP RENAULT Uzina Dacia Mioveni, SC RONERA RUBBER, SC APĂ CANAL 2000 și la Universitatea Pitești, cu scopul familiarizării acestora cu experiența muncii și alternative de continuare a studiilor.
  Elevii vor întreprinde un tur de prezentare a firmelor, laboratoarelor, observând mai multe locuri de muncă și vor intervieva angajații, având astfel oportunitatea de a afla mai multe despre lumea muncii, din punct de vedere al celor care muncesc, vor vedea cum se desfășoară un proces tehnologic, care sunt cerințele unui loc de muncă, ce competențe profesionale sunt vizate.
  Acest eveniment vine in sprijinul stabilirii unui dialog cu societatea, sporind vizibilitatea educației și formării profesionale la nivelul comunității și la nivel european. Învățământul profesional și tehnic le asigură oamenilor abilități practice, transversale, cunoștințe și competențe necesare pe piața muncii, precum și capacitatea de a participa la societate în ansamblu.
  Evenimentul organizat de școala noastră îi poate ajuta pe viitorii elevi să înțeleagă ce avantaje le oferă alegerea filierei tehnologice. Educația și formarea profesională sunt o alegere inteligentă, sunt antrenante și duc la excelență în educație, locuri de muncă de înaltă calitate și șanse de angajare sporite.
  În învățământul profesional și tehnic există oportunități de formare profesională excelente care  pregătesc tinerii pentru cariere interesante și captivante, precum și pentru o implicare activă în societate.

   

  S-a lansat Proiectul ADOLESCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”, Ediția a IV-a 2016, cuprins în calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017, semestrul I.

  Perioada de înscriere la Concursul Judeţean „Adolescenţă fără violenţă” este 04 – 14 noiembrie 2016, la  adresa de e-mail omanolache@yahoo.com.
  Informaţii suplimentare: web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
  Data desfăşurării sesiunii şi comunicarea rezultatelor este 19 noiemrie 2016. Detalii gasiți AICI!

   

   

   

  back