Concurs „Tehnici matematice” 18.01.2019 - Etapa județeană

Rezultate finale

 

 

În atenţia candidaţilor înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, CONFORM ANEXEI NR. 1 la ordinul MEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii
An şcolar 2018 – 2019
DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
                 
  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează
în data de 6 septembrie 2018, ora 9,00
o probă suplimentară de admitere pentru candidaţii înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Bibliografie: Manualul „Educaţie tehnologică” clasa a VI.
  Informaţiile suplimentare se vor afişa pe data de 5 septembrie 2018, la avizierul şcolii.

 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești anunță lansarea proiectului ”Experiență europeană în formarea profesională a elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, având număr de referință 2017-1-RO01-KA102-03629, acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate pentru formare profesională VET.
Detalii gasiți AICI!

 

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Pitești vă invită la Concursul județean ”ARTĂ ȘI TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”, ediția I, cuprins în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare Județene, semestrul al II lea, cu nr. 1286/13.02.2017, din anul școlar 2016-2017, poziția în calendar 195.

  • Înscrierea participanților: 02 mai-10 mai 2017
  • Organizarea concursului: 13 mai 2017, intervalul 10:00 -13:00

Regulamentul de participare, fișa de înscriere și alte detalii se găsesc aici.

S-a lansat Proiectul Brâncușiana”, Ediția a IV-a 2017 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017.
Concursul judeţean „BRÂNCUȘIANA” se desfăşoară anual, începând din anul 2012, în cadrul Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Judeţul Argeş. 
Participarea este directă, prin prezentarea lucrărilor în timpul de lucru indicat (explicarea tehnicilor de lucru, a mesajului în cazul lucrărilor ample realizate la calculator, a colajelor etc.). 
Comisiile de evaluare sunt alcătuite din profesori de la şcolile participante la concurs, alţii decât coordonatorii elevilor participanţi la acea secţiune.

Data desfăşurării concursului şi comunicarea rezultatelor este:
4 martie 2017, orele 9,00

VĂ ASTEPTĂM CU DRAG! Mulțumim colaboratorilor, celor care de fiecare dată sunt alături de noi precum și celor care vor dori să fie alături de noi începând cu acest concurs ! Detalii gasiți AICI!

ANUNȚ

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești , cu sediul în Pitești , str. Pătrașcu Vodă , nr. 2, județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor funcții contractuale vacante :
 - îngrijitor I ,nivel studii gimnaziale      - 1 post
 - muncitor I, nivel studii profesionale  - 1 post
 - bibliotecar IA, nivel studii medii,        - 1 post

în conformitate cu prevederile HG 286/2011 modificată prin HG 1027 / 2014 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant.
             Concursul se va desfășura la sediul unităţii  astfel:

  • Proba scrisă  în data de 27.02.2017, ora 9.00;
  • Proba de interviu  în data de 01.03.2017, ora 9.00.

a) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor I candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii minime generale/profesionale ;
-vechime minim 2 ani în muncă;
 b) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor I candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii minime profesionale ;
-atestat profesional sau curs de calificare în muncă – Curs calificare profesională/ Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările: electrician/instalator
-vechime minim 5 ani în muncă;
c) Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar IA cu studii medii pe perioadă nedeterminată candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii -absolvent cu diplomă de bacalaureat
-cursuri biblioteconomie ( cel putin cursurile organizate de Casa Corpului Didactic )
-vechime minim 5 ani în muncă      
          
   Candidații vor  depune dosarele de participare la concurs în perioada 6.02.2017-17.02.2017 la secretariatul  LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PITEȘTI.
              Informaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Pitești , str. Pătrașcu Vodă nr. 2,   telefon 0248206037.

Calendarul de desfășurare a examenului pentru ocuparea postului de îngrijitor I, muncitor calificat I și bibliotecar IA pe perioadă nedeterminată:

Publicarea anunţului - 3.02.2017
Depunerea dosarelor de înscriere - 6.02.2017 - 17.02.2017 între orele 9,00-14,00
Selecţia dosarelor - 20.02.2017
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere - 20.02.2017 ora 14,00
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere - 20.02.2017  între orele  14,00-16,00
Afişarea rezultatelor după contestaţii - 21.02.2017 ora 12,30
Proba scrisă - 27.02.2017 ora 9,00
Afişarea rezultatelor probei scrisă - 27.02.2017 ora 13,00
Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisa - 27.02.2017 ora 13,00 -15,00
Afişarea rezultatelor la proba scrisă după contestaţii - 28.02.2017 ora 12,00
Interviul candidaţilor - 01.03.2017 ora 9,00
Afişarea rezultatelor probei de interviu - 01.03.2017 ora 12,00
Depunerea contestaţiilor probei de interviu - 01.03.2017 ora 12,00 – 13,00
Afişarea rezultatelor finale - 02.03.2017 ora 12,00

Bibliografie de concurs

Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 

S-a lansat Proiectul „TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”, Ediția a III-a 2016 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017.
Data desfăşurării concursului şi comunicarea rezultatelor este:
17 decembrie 2016
Data limită de înscriere la concurs este de 9 decembrie 2016 pe fax la numărul 0248206037 sau la adresa de e-mail: traditiibrancusi@yahoo.ro, iar materialele vor fi primite cel târziu cu o zi înaintea concursului, de către coordonatorul de proiect,  profesorul Sorela Grînea sau la adresa de mail: traditiibrancusi@yahoo.ro
Detalii gasiți AICI!

”Ce fac azi, ce fac mâine?” 05-09 decembrie 2016

„Săptămâna europeană a competențelor profesionale – Descoperă-ți talentul!”

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși a înregistrat evenimentul ”Ce fac azi, ce fac mâine?” în cadrul „Săptămânii europene a competențelor profesionale – Descoperă-ți talentul!”, o inițiativă prin care Comisia Europeană dorește să sporească atractivitatea educației și formării profesionale (VET) pentru competențe profesionale și locuri de muncă de calitate, cu ajutorul unei combinații de evenimente organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și național.
Evenimentul va avea loc în perioada 21-25 noiembrie 2016 și constă într-o serie de vizite ale elevilor la diverși agenți economici, SC ALPROM SA, GRUP RENAULT Uzina Dacia Mioveni, SC RONERA RUBBER, SC APĂ CANAL 2000 și la Universitatea Pitești, cu scopul familiarizării acestora cu experiența muncii și alternative de continuare a studiilor.
Elevii vor întreprinde un tur de prezentare a firmelor, laboratoarelor, observând mai multe locuri de muncă și vor intervieva angajații, având astfel oportunitatea de a afla mai multe despre lumea muncii, din punct de vedere al celor care muncesc, vor vedea cum se desfășoară un proces tehnologic, care sunt cerințele unui loc de muncă, ce competențe profesionale sunt vizate.
Acest eveniment vine in sprijinul stabilirii unui dialog cu societatea, sporind vizibilitatea educației și formării profesionale la nivelul comunității și la nivel european. Învățământul profesional și tehnic le asigură oamenilor abilități practice, transversale, cunoștințe și competențe necesare pe piața muncii, precum și capacitatea de a participa la societate în ansamblu.
Evenimentul organizat de școala noastră îi poate ajuta pe viitorii elevi să înțeleagă ce avantaje le oferă alegerea filierei tehnologice. Educația și formarea profesională sunt o alegere inteligentă, sunt antrenante și duc la excelență în educație, locuri de muncă de înaltă calitate și șanse de angajare sporite.
În învățământul profesional și tehnic există oportunități de formare profesională excelente care  pregătesc tinerii pentru cariere interesante și captivante, precum și pentru o implicare activă în societate.

 

S-a lansat Proiectul ADOLESCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”, Ediția a IV-a 2016, cuprins în calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare Județene în anul școlar 2016-2017, semestrul I.

Perioada de înscriere la Concursul Judeţean „Adolescenţă fără violenţă” este 04 – 14 noiembrie 2016, la  adresa de e-mail omanolache@yahoo.com.
Informaţii suplimentare: web: http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Data desfăşurării sesiunii şi comunicarea rezultatelor este 19 noiemrie 2016. Detalii gasiți AICI!

 

 

 

back