În atenţia candidaţilor înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, CONFORM ANEXEI NR. 1 la ordinul MEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii
An şcolar 2018 – 2019
DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
                 
  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti organizează
în data de 6 septembrie 2018, ora 9,00
o probă suplimentară de admitere pentru candidaţii înscrişi în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Bibliografie: Manualul „Educaţie tehnologică” clasa a VI.
  Informaţiile suplimentare se vor afişa pe data de 5 septembrie 2018, la avizierul şcolii.

 

Examen de Bacalaureat 2018

OMEN nr, 4792/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat național 2018

Calendar Bacalaureat național 2018

În atenția candidaților înscriși
 la  
Examenul de Bacalaureat 2018,
sesiunea august   - septembrie

Candidații înscriși la Examenul de Bacalaureat  2018, sesiunea august - septembrie, vor susține probele scrise și probele de competențe lingvistice și digitale în Centrul de Examen LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI ” PITEȘTI, după cum urmează:

  1. Limba si literatura română - Ea) - probă scrisă - luni, 20 august.
  2. Proba obligatorie a profilului  - Ec) - probă scrisă, miercuri, 22 august
  3. Probă la alegere a profilului și specializării – proba scrisă Ed) - joi, 23 august.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli se pot vizualiza duminică, 19 august 2018, după orele 14,00, la LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI.
Candidații au acces în sălile de examen (în zilele în care se desfășoară probele scrise), între orele 7,30 – 8,30, pe bază de Carte de Identitate, cu pix / stilou cu pastă de culoare albastră.

 

Evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale

În atenția candidaților!

Candidații la evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale  se vor prezenta în sălile de examen ale Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești cu cartea de identitate și pix sau stilou de culoare albastră.
La probele orale candidații se vor prezenta cu 1 oră și treizeci de minute mai înainte de ora programată.

Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale  se vor desfășura după cum urmează:
între orele - proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, conform repartizării candidaților pe ore
între orele  - proba D - Evaluarea competențelor digitale
Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională :

  • între orele -  Proba de audiție și proba scrisă la Limba Engleză și Limba Franceză
  • între orele – Proba orală la Limba engleză, conform repartizării candidaților pe ore
  • între orele - Proba orală la Limba franceză, conform repartizării candidaților pe ore

 

Nereguli apărute în organizarea și derularea examenelor naționale
TEL VERDE 0800801100 NAȚIONAL
TEL VERDE 0800816248 I.S.J. ARGEȘ
Semnalarea eventualelor fapte de corupție
http://www.educatiepentruviitor.ro/

 

Examenul de certificare a calificării profesionale

an școlar 2017 - 2018

 

OMEN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018.

 

 

 

 

 

 

back