Organigrama

Director, prof. Carmen Adriana MORARU 

Consiliul de administraţie

Comisia de evaluare şi Asigurare a calităţii

Consiliul reprezentativ al Părinţilor

Consiliul şcolar al elevilor

Cadre didactice

Cadre didactic-auxiliare

Personal nedidactic

Corpul profesoral cuprinde 63 de cadre didactice, din care 56 titulari, toţi calificaţi şi lucrând în specialitate, în scopul realizării unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea standard din ţările Comunitãţii Europene şi funcţionării într-un proces al “transparenţei” şi al “transferabilităţii” competenţelor profesionale.

În liceul nostru îşi desfăşoară activitatea 5 comisii de lucru, după cum urmează: 

1.Comisia pentru curriculum
2. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei , a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar , a absenteismului şi abandonului şcolar și  promovarea interculturalității
3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și situaţii de urgenţă
4. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
5. Comisia pentru programe şi proiecte educative

 

 

 

back