În cadrul programului Phare RO 01 08. 01 şi 01 08. 03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, şcoala noastră a pilotat aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, parcurgând cu succes etapele autoevaluării, respectiv monitorizarea internă, externă, precum şi validarea raportului de autoevaluare de către ISJ. În urma participării la stagiile de formare din cadrul proiectului, suntem preocupaţi de diseminarea informaţiilor atât în şcoală, cât şi în afara ei.

 

Informatii -potrivit-art.33-din-Legea-1532017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
an școlar 2018-2019

Buget 2016

Raport anual privind aplicarea Legii 544/ 2001

Plan managerial

Plan de acţiune al şcolii

Raport de privind starea și calitatea învățământului

Regulament de ordine interioară

Rezumat al procesului de evaluare internă, an școlar 2014-2015

 

 

back