PROIECT SMART-LAB

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, în calitate de beneficiar, anunță demararea Proiectului cu titlul „Dezvoltarea unui laborator digital inteligent in cadrul Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși Pitești”, cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2309, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 351.191,90 lei, fonduri nerambursabile din partea  Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru dezvoltarea unui laborator inteligent în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești, oferind astfel, o mare autonomie în învățare elevilor, prin utilizarea metodelor de învățare moderne și atractive. Prin desfășurarea procesului de învățare cu ajutorul laboratorului inteligent dezvoltat, elevii vor dobândi capacitatea de a-și stabili propriile obiective de învățare, de a rezolva creativ probleme și de a gestiona mai bine timpul dedicat învățării. Laboratorul inteligent dezvoltat in cadrul proiectului, va oferii elevilor posibilitatea de a personaliza învățarea în funcție de temele de interes și de a reflecta la propriul proces de învățare, având experiențe care le vor dezvolta atât competențele-cheie, cât și cele transversale.

Activitățile proiectului:
1. Realizarea procedurilor de achiziție in cadrul proiectului:
1.1. Achiziționarea echipamentelor tehnologice si a software-ului/ licențelor cu specific educațional, inclusiv mobilier integrat
1.2. Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
2. Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
3. Activități de instruire a cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor din cadrul laboratorului
4. Implementarea proiectului. Managementul proiectului va fi realizat cu personal propriu – activitate transversală


În data de 16.01.2024, la Colegiul Național I. C. Brătianu Pitești, s-a predat Contractul de Finanțare al Proiectului, de către doamna Ministru al Educației Ligia DECA și doamna Ministru al Justiției Alina GORGHIU. În cadrul acestei întâlniri au fost premiate elevele olimpice naționale, anul 2023, ale unității noastre școlare: Mihai Ana Maria – Premiul II și Uțan Ana Maria Gabriela – Premiul III.

 

back